Gamla tv-serier som vi älskar!
 
tv psykologi

Psykologi i TV-serier och i verkligheten

På TV kan psykologi framstå som ett så enkelt ämne. TV-serien har en person med någon form av personlighetsstörning och detta framstår som lustigt. I verkligheten så hade det förstås inte alls varit lika lustigt med personer som Albert och Herbert på ditt jobb.

TV har länge varit fascinerad av psykologiområdet. Ofta skildrar terapeuter, psykologiska fenomen och psykiska problem i olika ljus. Även om tv-program kan öka medvetenheten och väcka konversationer om mental hälsa så skiljer sig skildringen av psykologi i dessa program ofta avsevärt från psykologins verklighet i verkligheten.

Låt oss kika lite på några av skillnaderna…

På TV finns den klassiska psykologsoffan

I tv-serier så är det sällan så att den som behöver stöd söker detta online. Men i verkligheten så är det allt vanligare att man söker och bokar psykolog online och sedan tar samtalet via mobilen. Den där scenen där personen lägger sig ner på psykologsoffan är inte alls självklar.

psykolog över nätet
Psykolog över nätet gör sig inte lika bra på tv!

Psykologiska problem som en krydda

Psykologiska problem i TV-program dramatiseras ofta för att förbättra berättelsen. Karaktärer med psykiska tillstånd kan avbildas med överdrivna symtom eller så används deras tillstånd som plotter. Ibland är det förstås så att tv-serien kan fungera på ett utbildande sätt som då Tourettes syndrom beskrevs med hjälp av karaktären Melanie i Ally McBeal.

Terapeuter i shower kan bryta sekretessen, bilda olämpliga relationer med klienter eller göra mirakulösa genombrott i en enda session vilket ger dramatik men är långt ifrån professionell eller etisk praxis. Ta bara hur släktgårdsägaren i Hem till byn beskrivs som lindrigt psykiskt sjuk. Man kan ju undra vad det egentligen betyder…

I verkligheten är psykologi ett ansvarsfullt och reglerat yrke. Psykologer följer strikta etiska koder och sekretessavtal. Terapi är en gradvis process som involverar bedömning, att bygga en terapeutisk allians och implementera evidensbaserade interventioner. Framstegen går ofta långsamt och kräver ansträngning från både terapeuten och klienten.

Förenkling av komplexa frågor

TV-serier tenderar att förenkla komplexa psykologiska problem för berättandets skull. Psykiska hälsotillstånd skildras ofta genom en begränsad uppsättning stereotypa symtom. Det finns inget utrymme för komplexiteten och individuella variationen av dessa tillstånd.

I verkliga livet är psykologiska tillstånd mångfacetterade och manifesterar sig på olika sätt hos varje individ. Psykologer ägnar år åt att studera och fortsätter att lära sig under hela sin karriär för att förstå dessa nyanser. Behandlingsplanerna är personliga och man tar stor hänsyn till varje klients unika omständigheter och behov.

Terapeutens roll som vårdgivare

Terapeuter i TV-program framställs ofta som allvetande figurer som enkelt kan diagnostisera och lösa klienters problem. De överskrider ibland etiska gränser för patientens skull vilket är långt ifrån ett verkligt professionellt beteende.

I den verkliga världens psykologi är terapeuter främjare av förändring och inte fixare. De vägleder kunder att förstå och arbeta igenom sina problem men de har inte alla svar och de undviker att fatta beslut åt sina kunder. Yrkesgränser är avgörande för effektiv terapi.

psykolog i verkligheten

Representation av terapi

Terapissessioner i program skildras ofta som dramatiska händelser där betydande avslöjanden eller känslomässiga genombrott inträffar i varje session. Denna skildring kan skapa orealistiska förväntningar på terapins takt och karaktär. Det kan också vara en anledning till att så många numera föredrar att ta kontakten online hellre än att mötas på psykologens klinik.

Verklig terapi innebär mycket samtal, lyssnande och ibland tystnad. Det är en process där små, inkrementella förändringar leder till större förändringar i tänkande och beteende. Det är inte så att varje möte upplevs som banbrytande. Det handlar snarare om att varje samtal är ett steg mot helande och självupptäckt.

Inverkan på allmänhetens uppfattning

Även om TV-program kan få bort en hel del stigma omkring psykiska hälsoproblem och uppmuntra människor att söka hjälp så kan de också hålla liv i myter och missförstånd om psykologi vilket potentiellt kan påverka allmänhetens uppfattning negativt.

Verklighetens psykologi är tillägnad att förstå mänskligt beteende vetenskapligt och etiskt. Det syftar till att hjälpa individer att övervinna utmaningar, förbättra sitt välbefinnande och avslöja myter och missuppfattningar om psykisk hälsa.

Här förklaras psykologiska termer med tv-serien Friends:

Psykologi som underhållning är en sak och psykologi i verkligheten en annan

Medan TV-program erbjuder underhållning och kan lyfta fram viktiga psykiska hälsoproblem är det avgörande att skilja mellan dramatisering och verkligheten av psykologisk praktik. Att förstå denna skillnad hjälper till att skapa realistiska förväntningar på terapi och respektera komplexiteten i psykiska hälsoproblem.

Som tittare är det viktigt att se på dessa skildringar kritiskt och inse att verklighetens psykologi är grundad i vetenskap, etik och ett djupt engagemang för att hjälpa individer att navigera på sina mentala hälsoresor.

1969-1977
Family
(Svenska)
Family
(Svenska)
1971-2006
Drama
(Svenska)
Kids
(Svenska)
1974-1982
Comedy
(Svenska)
1982-1999
Family
(Svenska)
Kids
(Svenska)
1986
Comedy
(Svenska)
1967-1968
Action
(Svenska)
1984-1992
Family
(English)

ALF

1986-1990
Fiction
(English)
1983-1987
Action
(English)
1984-1992
Comedy
(English)
1978-1986
Soap opera
(English)
1985-1992
Action
(English)
1992-2002
Soap opera
(Svenska)
1966-1967
Fiction
(English)
1981-1989
Soap opera
(English)